90mm - BrainBOS

tham gia đào tạo trong 90 phút cùng với chuyên gia brainbos

Bạn muốn ứng dụng mô hình tăng trưởng vào doanh nghiệp? Tham gia đào tạo cùng các chuyên gia để được giải đáp.

Bạn sẽ nhận được các giá trị:

  • Định hướng tầm nhìn và cùng đội ngũ phát triển.
  • Giao đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc thỏa đáng
  • Theo dõi tiến độ công việc, các hoạt động theo quy trình hoàn chỉnh.
  • Nâng cao kĩ năng giải quyết vấn đề.
  • Giảm thiểu mọi vấn đề đang tồn tại trong doanh nghiệp của bạn
  • Tạo nên một tổ chức có kỉ luật và thực thi các kế hoạch thật hiệu quả

Hoàn thành biểu mẫu thông tin dưới đây:

Bạn sẽ nhận được email sau vài phút và thông tin xác nhận về yêu cầu tìm chuyên gia đào tạo.

Thông tin tìm chuyên gia

THÔNG TIN VỀ BRAINBOS

BrainBOS (Brain Business Operating System) là mô hình quản  trị tiên tiến tạo sức mạnh tăng trưởng với 7 yếu tố then chốt     (7 key components) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp,   giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nếu như Tầm nhìn được ví như mái nhà thì Văn hóa chính là nền móng. Nhà muốn vững phải có các trụ đỡ. Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi chính là 5 trụ đỡ kiên cố tạo nên Ngôi nhà quản trị BrainBOS. Nếu kiến tạo thành công ngôi nhà này thì các CEO có thể yên tâm đi chơi mà công việc vẫn chạy.