Chuyên gia BrainBOS - BrainBOS

GIÚP DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SỨ MỆNH CHUYÊN GIA

Chúng tôi là đội ngũ chuyên gia BrainBOS®, chúng tôi có sứ mệnh mang lại giá trị thực tiễn nhất cho các doanh nghiệp thông qua việc chia sẻ kiến thức và trải nghiệm điều hành trong nhiều năm tháng làm kinh doanh. Đồng thời ứng dụng mô hình BrainBOS® cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm giúp họ đạt được Sức mạnh tăng trưởng™, gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Chúng tôi làm việc theo tinh thần 3T: Tốc độ – Tận tâm – Trách nhiệm.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA DÀY DẠN KINH NGHIỆM TỪ BRAINBOS®

Ngày càng nhiều các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi để có chuyên gia bên cạnh hỗ trợ các quyết định kinh doanh. Vừa là người hướng dẫn, vừa là người phản biện chiến lược của doanh nghiệp giúp cho mỗi quyết định được nhìn đa chiều hơn.

Đội ngũ chuyên gia là những người trải nghiệm kinh doanh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm giám đốc điều hành trong và ngoài nước. Họ được đào tạo bài bản về mô hình BrainBOS® và hiểu rõ văn hóa Việt Nam.

Giá trị của đội ngũ chuyên gia BrainBOS®:

TỐC ĐỘ: nhìn trước cơ hội, thực thi tần tốc

TẬN TÂM: làm việc hết lòng, từ tâm trong sáng

TRÁCH NHIỆM: ý thức kết quả, cam kết đến cùng

 

Điều kiện để trở thành Chuyên gia BrainBOS®

1. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm điều hành, quản lý kinh doanh thành công

2. Hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp chứng nhận của BrainBOS®

3. Tham gia ít nhất 3 dự án tư vấn theo mô hình BrainBOS®

4. Là tác giả của 3 bài báo viết về mô hình BrainBOS® được đăng trên các tạp chí chuyên ngành kinh tế

5. Tham gia chương trình cập nhật của BrainBOS® hàng năm

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH
CHUYÊN GIA BRAINBOS®?