Quản trị bệnh viên - BrainBOS

THE BRAINBOS MODEL® consulting

Chương trình tư vấn ứng dụng mô hình BrainBOS® được thiết kế nhằm giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng quản lý, đưa hệ thống chăm sóc sức khỏe lên một tầm cao mới, lấy người bệnh làm trung tâm. Hãy đăng kí ngay để đạt được tầm nhìn mong đợi.

Các chương trình tư vấn theo mô hình BrainBOS® được thực hiện theo phương pháp “đo ni đóng giày” cho từng bệnh viện.

Lưu ý: Sau khi đăng ký, nhân viên tư vấn của BrainBOS® sẽ liên hệ quý bệnh viện và tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS