Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc - BrainKPI - BrainBOS

Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc - BrainKPI

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Bất cứ chỉ tiêu đánh giá lượng hóa nào cũng gọi là KPI

Vận hành hệ thống KPI không gắn với trả lương, thưởng

Thiết kế quá nhiều chỉ tiêu KPI cho một bộ phận, vị trí

Xây dựng KPI không cần đến chiến lược

Giao chỉ tiêu KPI không gắn với hệ thống giao việc theo chuẩn

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

“BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

 • Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra."
 • BrainKPI/OKR là công cụ đánh giá hiệu quả, đo lường hiệu suất làm việc của đội ngũ. Qua công cụ này, người quản lý sẽ đo lường được năng lực của nhân viên một cách chính xác, khách quan, từ đó có thể đưa ra giải pháp tưởng thưởng phù hợp.
 • Quản lý bằng BrainKPI/OKR luôn được xem là phương pháp quản lý khoa học và hiệu quả hiện nay, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.

QUY TRÌNH & NỘI DUNG TƯ VẤN

 • Huấn luyện về BSC-KPI cho cán bộ quản lý công ty
 • Xác định mục tiêu công ty theo BSC
 • Xây dựng BSC-KPI cấp công ty và cấp phòng ban
 • Phân tích cơ cấu tổ chức, mô tả công việc
 • Xây dựng KPI cá nhân
 • Đánh gía KPI

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ở đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÌ SAU TƯ VẤN

 • Công ty tiết kiệm được chi phí và gia tăng lợi nhuận
 • Công ty sở hữu phương pháp và quản trị dễ dàng hệ thống BSC - KPI để sử dụng lâu dài.
 • Công ty sẽ có phương pháp xác lập mục tiêu từ Công ty đến nhân viên.
 • Toàn thể CBNV công ty sẽ hiểu rõ và đồng lòng thực hiện mục tiêu chung của công ty.
 • Công ty sẽ có hệ thống đánh giá hiệu qủa công việc đến từng phòng ban và nhân viên.
 • Tạo cho công ty tư duy mới và ý thức trách nhiệm cao, chủ động triển khai công việc.
 • Nhân viên làm việc vui hơn, chủ động và có trách nhiệm hơn
 • Tất cả CBNV hướng về mục tiêu chung để phát triển bền vững

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH

ThS. Lê Kim Tú

Marketing Director Công ty Rạng Đông
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Quản lý bán hàng & Marketing - CEO Công ty SX-TM Rạng Đông (RANDO)

ThS. Nguyễn Thành Danh

Trưởng VPĐD của Besins Healthcare (France) tại Việt Nam
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Dược phẩm, Trưởng VPĐD của Besins Healthcare (France) tại Việt Nam

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ