Trở thành chuyên gia - BrainBOS

TRỞ THÀNH
CHUYÊN GIA BRAINBOS®

CHUYÊN GIA BRAINBOS LÀ AI?

Chuyên gia BrainBOS® sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp củng cố sức mạnh cho 7 yếu tố: Tầm nhìn, Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi và Văn hóa

Tư vấn

Tư vấn các gói công cụ phù hợp với cơ cấu vận hành của doanh nghiệp.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết và khắc phục các vấn đề tồn đọng.

Đào tạo

Đào tạo và chia sẻ phương pháp đến cấp quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

VỀ CÁC CHUYÊN GIA BRAINBOS

Chúng tôi luôn tâm huyết quyết tâm giúp đỡ các cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh hơn.

Giá trị cốt lõi của BrainBOS:

 • Tự tin – Luôn cởi mở, trung thực, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề và tạo nên sự khác biệt.
 • Bứt phá – Nâng các doanh nghiệp lên một tầm cao mới, sẵn sàng bứt phá để đạt được tăng trưởng.
 • Tận tâm – Luôn phát huy năng lực của bản thân và mang giá trị tốt đẹp đến cộng đồng doanh nghiệp.
 • Trách nhiệm – Trung thực, luôn hoàn thành mọi trách nhiệm được giao để đưa doanh nghiệp tiến lên phía trước
 • Thần tốc – Đi đôi với trách nhiệm là tốc độ.​

Professional EOS Implementer

An EOS Implementer combines a passion for helping entrepreneurs and their leadership teams with the skills and experience to help you strengthen the Six Key Components™. All EOS Implementers:
 • Complete Boot Camp a rigorous 3-day training program
 • Actively use and participate in Base Camp - our online resource and training center
 • Collaborate regularly within the EOS Implementer Community to learn, share and grow by participating in: Quarterly Collaborative Exchanges™ and Weekly "Level 10" calls

Certified EOS Implementer

These are the most experienced, active members of our community. In addition to meeting all the standards required of a Professional EOS Implementer, these experts:
 • Have experience implementing EOS purely with 10 or more clients
 • Have experience implementing every type of session in the EOS Process™
 • Conduct at least 48 sessions per year
 • Achieve an average session rating of 8.75 or higher (on a scale of 1-10)
 • Actively help our community, rarely if ever missing an opportunity to collaborate
CERTIFIED

*EOS Worldwide regularly reviews these standards. When standards are raised, current Professional and Certified Implementers are given a grace period to achieve new standards while maintaining their current designation.