BRAINBOS® LÀ GÌ? - BrainBOS

TRONG KINH DOANH
CẦN CÓ MỘT MÔ HÌNH

BRAINBOS® LÀ GÌ?

BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

Chương trình tư vấn này đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra.

7 YẾU TỐ THEN CHỐT

1. Tầm nhìn

2. Cấu trúc

3. Con người

4. Sản phẩm

5. Hệ thống

6. Thực thi

7. Văn hóa

10 CÔNG CỤ QUAN TRỌNG

Nếu Tầm nhìn được ví như mái nhà thì Văn hóa chính là nền móng. Nhà muốn vững phải có các trụ đỡ. Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi chính là 5 trụ đỡ kiên cố tạo nên Ngôi nhà quản trị BrainBOS®. Nếu kiến tạo thành công ngôi nhà này thì các CEO có thể điều hành doanh nghiệp một cách nhẹ nhàng hơn.

TÌM HIỂU MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG BRAINBOS®

Mô hình BrainBOS®

Góc nhìn mới của bạn trong quá trình phát triển Doanh nghiệp tạo Sức mạnh tăng trưởng™.

Công cụ BrainBOS®

Bộ công cụ được nghiên cứu thực tiễn nhằm giúp doanh nghiệp bứt phá trong kinh doanh.

Quy trình BrainBOS®

Mô hình được triển khai theo quy trình bài bản giúp Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả.

HÃY ĐỂ BRAINBOS® GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG.

Đăng ký Coaching doanh nghiệp trong 60 phút cùng các chuyên gia BrainBOS® ngay hôm nay!