Tư vấn Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm BrainAOP - BrainBOS

Tư vấn Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm (BrainAOP)

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Mục tiêu không liên kết từ công ty đến phòng ban và nhân viên

Doanh nghiệp có chiến lược, nhưng thiếu kế hoạch cụ thể

Doanh nghiệp có kế hoạch, nhưng các con số không được phân tích

Doanh nghiệp có kế hoạch, nhưng thiếu giải pháp chiến lược để thực hiện

Doanh nghiệp có kế hoạch, nhưng thiếu chương trình hành động cụ thể

Doanh nghiệp có chương trình hành động, nhưng thiếu ngân sách

Doanh nghiệp thiếu kiểm soát, hành động thực tế không đúng kế hoạch

Hành động hàng ngày của nhân viên không theo kế hoạch đã hoạch định

Doanh nghiệp có kế hoạch, nhưng thiếu cập nhật và điều chỉnh kế hoạch…

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

“BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

  • Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra."
  • BrainAOP hướng dẫn cho doanh nghiệp cách lập kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu trong ngắn hạn và tầm nhìn 5 năm.
  • Bất cứ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải có chiến lược kinh doanh dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm. BrainAOP giúp doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu cần ưu tiên, nhận diện rõ khách hàng mục tiêu, lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp… và cải thiện tinh thần phối hợp, gắn kết giữa các nhân viên, phòng ban.

QUY TRÌNH & NỘI DUNG TƯ VẤN

  • Xác định rõ mục tiêu ưu tiên của Công ty và các Phòng ban
  • Nhận diện rõ khách hàng mục tiêu để phục vụ
  • Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp
  • Thể hiện cụ thể cách thức, nguồn lực để thực thi
  • Cải thiện việc phối hợp giữa các Phòng ban trong Công ty
  • Nâng cao năng lực của đội ngũ (làm theo mục tiêu)
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty, Phòng ban, nhân viên.

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ở đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH

ThS. Nguyễn Hữu Tuấn Anh

Chủ tịch Công Ty TNHH God Mama
Hơn 20 năm kinh nghiệm Sales, Marketing tại các tập đoàn đa quốc gia

ThS. David Tan Nguyen

Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark
Tác giả sách Sức mạnh tăng trưởng - Ứng dụng mô hình BrainBOS®, Chủ tịch BrainGroup, GĐ Chiến lược BrainMark, Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế

ThS. Lê Kim Tú

CEO Công ty SX-TM Rạng Đông
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Quản lý bán hàng & Marketing

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS