Hỏi đáp - BrainBOS

Những câu hỏi thường gặp liên quan đến
doanh nghiệp

BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp. Nếu Tầm nhìn được ví như mái nhà thì Văn hóa chính là nền móng. Nhà muốn vững phải có các trụ đỡ. Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi chính là 5 trụ đỡ kiên cố tạo nên Ngôi nhà quản trị BrainBOS®. Nếu kiến tạo thành công ngôi nhà này thì các CEO có thể điều hành doanh nghiệp một cách nhẹ nhàng hơn.
Tầm nhìn là “mái nhà” trong ngôi nhà quản trị BrainBOS®, thể hiện mong muốn của lãnh đạo doanh nghiệp và là đích đến của doanh nghiệp trong 5 năm tới, làm định hướng cho tất cả cán bộ nhân viên công ty.
Ứng dụng mô hình BrainBOS® chúng ta nên bắt đầu từ tầm nhìn, xây dựng tầm nhìn 5 năm để doanh nghiệp định hướng mỗi năm doanh nghiệp sẽ vận hành như thế nào để đạt được tầm nhìn, mong muốn của lãnh đạo doanh nghiệp.
Mô hình BrainBOS® rất linh hoạt, dễ ứng dụng, doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có thể ứng dụng được mô hình này bằng cách sử dụng các công cụ phù hợp với quy mô và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
Với doanh nghiệp không ứng dụng toàn bộ tất cả công cụ của mô hình BrainBOS® thì có thể xây dựng trước Tầm nhìn và Văn hóa doanh nghiệp. Đây là hai phần hết sức quan trọng mà ở thời điểm nào cũng cần cho doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp quy mô nhỏ hay mới bắt đầu set up đều phải chuẩn bị tầm nhìn và dự kiến văn hóa doanh nghiệp để tích hợp những con người phù hợp với văn hóa công ty, cùng hướng về tầm nhìn của công ty.

Dù doanh nghiệp có quy mô lớn hay nhỏ đều cần có kế hoạch kinh doanh AOP nhằm định hướng mục tiêu, chiến lược hành động, có kế hoạch ngân sách cho năm kinh doanh tiếp theo để hoạt động hiệu quả. Doanh nghiệp quy mô nhỏ thì lập kế hoạch nhẹ nhàng, rút ngắn thời gian hơn doanh nghiệp lớn.

Mô hình BrainBOS® rất linh hoạt, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể áp dụng một cách dễ dàng. Tùy quy mô và lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà BrainMark có chương trình linh hoạt giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và ứng dụng nhẹ nhàng hơn, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ có thể ứng dụng 1 số công cụ trong mô hình này theo đúng giai đoạn phát triển để từng bước hoàn thiện mô hình kinh doanh của mình.

Bản chất của KPI là để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, khích lệ họ nỗ lực hơn trong công việc chứ không phải để phạt. Nếu đã áp dụng mà không hiệu quả thì phải xem lại phương pháp xây dựng KPI. Phương pháp đúng cộng với sự quyết liệt, đồng bộ trong triển khai thực hiện, chắc chắn sẽ thành công.

Quy trình xây dựng KPI thường bắt đầu từ chiến lược công ty và sẽ phân bổ thành mục tiêu công ty, mục tiêu phòng/ban và mục tiêu nhân viên. Ba mục tiêu này luôn có sự liên kết, hòa quyện với nhau theo nguyên tắc, nếu mục tiêu cá nhân đạt thì mục tiêu phòng sẽ đạt và nếu mục tiêu các phòng đạt thì chắc chắn mục tiêu công ty sẽ đạt. Bên cạnh đó, sự liên kết ở mỗi cấp độ cũng xoay quanh bốn mục tiêu tối thượng là tài chính, khách hàng, vận hành, đội ngũ.

Không thể áp dụng KPI một cách máy móc. Có những vị trí không nên có KPI hàng tháng hoặc quý mà chỉ nên có KPI cố định như lái xe, bảo vệ, tạp vụ, lao động thời vụ… Mặt khác, cách xây dựng mục tiêu trong KPI phải đảm bảo 5 nguyên tắc: cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế và có thời gian xác định.

Không có bất cứ công thức nào cho cấu trúc của công ty, cũng không có cấu trúc nào là tối ưu, mỗi cấu trúc có những điểm hay và dở khác nhau. Cấu trúc lại công ty hay nhất là khi đang tăng trưởng vì sau đỉnh sẽ là đáy, cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để doanh nghiệp có thể tăng trưởng bền vững.

Công ty start-up dù quy mô còn nhỏ nhưng cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay từ đầu để đi đúng định hướng và việc triển khai, áp dụng văn hóa doanh nghiệp cũng dễ dàng, hiệu quả hơn. Doanh nghiệp nào cũng cần xây dựng tầm nhìn, hệ tư tưởng, giá trị cốt lõi, giá trị đạo đức, quy tắc ứng xử… để khi tuyển dụng nhân sự, nếu nhân viên ấy thấy phù hợp với văn hóa doanh nghiệp thì sẽ gắn bó, kết hợp rất hiệu quả hơn trong công việc.
Về cơ bản dù quy mô lớn hay nhỏ thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng cần thực hiện đúng phương pháp để đạt hiệu quả tốt nhất. Không thể sao chép cách làm của doanh nghiệp khác khi xây dựng văn hóa của doanh nghiệp mình vì Văn hóa doanh nghiệp đi từ hệ tư tưởng của người lãnh đạo. Tư tưởng khác nhau, chiến lược khác nhau, ngành hàng, nguồn lực, đối tượng khách hàng… của mỗi doanh nghiệp khác nhau, mỗi ngành hàng khác nhau có giá trị khác nhau, thậm chí trong cùng ngành hàng thì mình cũng khác với đối thủ cạnh tranh nên không thể sao chép. Tuy nhiên, có thể nghiên cứu cách làm của các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp cùng ngành, cùng quy mô với mình để rút kinh nghiệm triển khai hiệu quả hơn.

TÌM HIỂU THÊM VỀ BRAINBOS®

Mô Hình BrainBOS®

Góc nhìn mới của Doanh nghiệp trong ứng dụng thực tiễn mô hình tăng trưởng BrainBOS®.

Công Cụ BrainBOS®

Sử dụng bộ công cụ BrainBOS® để củng cố sức mạnh cho 7 yếu tố trong doanh nghiệp

Liên Hệ BrainBOS®

Hãy liên hệ ngay hôm may để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bạn.