Bộ công cụ - BrainBOS

TẢI BỘ CÔNG CỤ QUẢN LÝ BRAINBOS®

Bộ công cụ BrainBOS® với 10 tools ứng dụng được hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm và cam kết tăng trưởng cho từng doanh nghiệp cụ thể.

Tải bộ công cụ BrainBOS® ngay!

“Thực thi và kiểm soát là hai công việc cuối cùng mang tính quyết định cho quá trình thành công của doanh nghiệp. Hãy quan tâm đến quá trình thực thi các giải pháp hàng ngày của đội ngũ để tiến tới đạt được tầm nhìn mong đợi.”
David Tan Nguyen

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH BRAINBOS®

BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp. Nếu Tầm nhìn được ví như mái nhà thì Văn hóa chính là nền móng. Nhà muốn vững phải có các trụ đỡ. Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi chính là 5 trụ đỡ kiên cố tạo nên Ngôi nhà quản trị BrainBOS®. Nếu kiến tạo thành công ngôi nhà này thì các CEO có thể điều hành doanh nghiệp một cách nhẹ nhàng hơn.

ĐỪNG ĐỂ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CỦA BẠN RƠI VÀO SUY THOÁI

Đăng ký lịch Coaching Doanh nghiệp trong 60 phút từ các chuyên gia BrainBOS®