Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P Brain3PS - BrainBOS

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P Brain3PS

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Hệ thống lương thưởng chưa hợp lý

Hệ thống lương thưởng chưa tạo được động lực cho nhân viên làm việc hiệu qủa

Trả lương cảm tính, thiếu công bằng, thiếu khách quan dẫn đến mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ

Áp dụng hệ thống lương 3Ps nhưng không hiệu quả, vấp phải nhiều trở ngại

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

“BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

 • Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra."
 • Brain3PS được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng, Công Bằng và Khuyến Khích mỗi thành viên phát huy hết khả năng sáng tạo nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.
 • Brain3PS là hệ thống lương tiên tiến được xây dựng trên cơ sở thu nhập cá nhân phản ánh được 3 yếu tố: P1 (Position): Lương vị trí P2 (Person): Lương năng lực P3 (Performance): Lương hiệu quả

QUY TRÌNH & NỘI DUNG TƯ VẤN

 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Xây dựng hệ thống định giá chức danh
 • Đánh giá năng lực nhân viên
 • Xây dựng khung bậc lương cho các vị trí
 • Triển khai áp dụng hệ thống lương 3P

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ở đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Công ty có hệ thống trả lương cho người lao động phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với doanh nghiệp.
 • Giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương xứng với năng lực
 • Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương xứng đáng với đóng góp của nhân viên vào kết quả doanh nghiệp
 • tạo ra sự công bằng nội bộ trong hệ thống lương thưởng của công ty, loại trừ bớt các yếu tố cảm tính hay thiên vị cá nhân, đồng thời cũng tạo động lực để người lao động làm việc hiệu quả hơn, đạt thành tích tốt hơn để có thu nhập cao hơn

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH

TS. Nguyễn Định

Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện & Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo.
Hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành HR, là chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện & Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo.

ThS. David Tan Nguyen

Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark
Tác giả sách Sức mạnh tăng trưởng - Ứng dụng mô hình BrainBOS®, Chủ tịch BrainGroup, GĐ Chiến lược BrainMark, Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế

ThS. Nga Phạm

CEO- BrainCoach
Hơn 15 năm ở vị trí Quản lý, phụ trách chiến lược kinh doanh tiếp thị tại nhiều tập đoàn đa quốc gia - CEO BrainCoach