Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý BrainSOP - BrainBOS

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý (BrainSOP)

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Công ty chưa có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh

Công ty chưa có mô tả công việc rõ ràng

Công ty chưa có hệ thống mục tiêu cụ thể

Những gì TGĐ muốn chưa được viết thành chính sách

Công ty thiếu những quy định, quy trình hướng dẫn công việc

Các phòng ban trong công ty phối hợp chưa tốt

Bạn cho rằng tính chủ động và trách nhiệm của CBNV chưa cao…

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Hệ thống Quản lý BrainSOP (Brain Standard Operating Procedure) được hiểu là quy trình thao tác chuẩn. Đó là một hệ thống các quy trình và các bước được thiết kế để hướng dẫn nhân viên và cải thiện hiệu suất của họ.

  • "BrainBOS® (Brain Standard Operating Procedure) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.
  • Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra."
  • Công cụ BrainSOP (Brain Standard Operating Procedure) sẽ hoàn thiện từ chính sách, quy định, đến quy trình vận hành của mỗi doanh nghiệp. Khi hệ thống được xây dựng hoàn tất cũng là khi doanh nghiệp thoát khỏi sự chồng chéo trong điều hành. Khi đó, những căn bệnh như cảm tính, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cá nhân, phòng ban sẽ giảm thiểu và biến mất… Ngoài ra, trong quá trình phát triển, doanh nghiệp cần phải có hệ thống data, hệ thống quản lý, hệ thống dữ liệu thông tin (về thị trường, khách hàng, sản xuất, kinh doanh…).

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BRAINBMS GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

  • Giúp cấp quản lý giải quyết công việc nhanh gọn để đạt được mục tiêu.
  • Giúp Quản lý và nhân viên công ty làm việc có hệ thống, chủ động hơn trong công việc
  • Giúp tất cả nhân viên phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc.
  • Sẽ không còn cảnh "cầm tay chỉ việc" xảy ra trong công ty.
  • Sẽ không còn chồng chéo trách nhiệm trong công việc.

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ở đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH

ThS. Nguyễn Thế Đông

E-Commerce Director tại Auchan Retail Vietnam
Hơn 8 năm xuất nhập khẩu, giám sát tài chính, quản lý dự án tại tập đoàn viễn thông Siemens Đức

TS. Nguyễn Định

Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện & Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo.
Hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành HR, là chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện & Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo.

ThS. Trương Anh Tú

Giám đốc Phát triển Đối tác Kinh doanh – Tập đoàn Novaland
Kinh nghiệm trong lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh trên nền tảng kiến thức kinh doanh và marketing thực tiễn

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS