Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát BrainAUD - BrainBOS

Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát BrainAUD

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Có rất nhiều văn bản được doanh nghiệp ban hành, nhưng không được thực thi. Có rất nhiều quy trình, quy định đã ban hành, nhưng không được thực hiện. Hoặc sự phối hợp giữa các phòng ban không tốt, tư tưởng của nhân viên không ổn định dẫn đến làm việc không hiệu quả.

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

“BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

 • Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra."
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ được triển khai nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.
 • BrainAUD là công cụ kết nối hiệu quả giữa BrainAOP và BrainKPI/OKR. Nhân viên vào hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, phát hiện những sai lệch so với mục tiêu và kế hoạch hành động được lập ban đầu. Từ đó, đưa ra những cải tiến để đảm bảo mục tiêu đạt hiệu quả trong tháng sau, kỳ sau.

HỆ THỐNG THỰC THI VÀ KIỂM SOÁT GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP?

 • Giúp cho ban lãnh đạo công ty giám sát tính tuân thủ trong quá trình thực thi, đảm bảo các chỉ đạo hay kế hoạch, chiến lược của công ty đều được triển khai đúng hướng và hiệu quả.
 • Giúp cho quá trình triển khai được nhận diện rõ ngay từ đầu và giúp cho quá trình thực hiện được giám sát, điều chỉnh, kiểm tra, nhắc nhở kịp thời.
 • Phát hiện ra những điều bất cập của từng đơn vị để có thể cảnh báo hoặc đề xuất ban lãnh đạo cho điều chỉnh kịp thời.

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ở đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

QUY TRÌNH TƯ VẤN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT

 • Xây dựng Hệ thống Kiểm soát
 • Xây dựng Nội dung Kiểm soát gồm:
 • Văn bản
 • Truyền thông
 • Phỏng vấn
 • Phạm vi kiểm soát
 • Thủ tục
 • Kiểm tra
 • Hệ thống
 • Rủi ro
 • Hướng dẫn Quy trình kiểm soát

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH

ThS. David Tan Nguyen

Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark
Tác giả sách Sức mạnh tăng trưởng - Ứng dụng mô hình BrainBOS®, Chủ tịch BrainGroup, GĐ Chiến lược BrainMark, Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế

TS. Hồ Hán Dân

CEO, Công ty Quốc Dĩnh Cosmetics
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong Quản lý bán hàng & Marketing - CEO, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long

TS. Nguyễn Định

Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện & Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo.
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing Dược - Pharmacy Channel Marketing Manager, Merck Vietnam

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS