Tư vấn xây dựng tầm nhìn BrainVIS - BrainBOS

Tư vấn xây dựng tầm nhìn BrainVIS​

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Doanh nghiệp chưa có tầm nhìn, sứ mệnh

Doanh nghiệp đã có bảng tầm nhìn nhưng vẫn còn chung chung, mang tính “khẩu hiệu” chỉ để treo trên tường hoặc để trên website mà không có những con số cụ thể.

Nhân viên không hiểu được tầm nhìn công ty nên có kế hoạch hành động không nhất quán và đi ngược với mong muốn của lãnh đạo doanh nghiệp

Thiếu tập trung vào tầm nhìn đã được xác định

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

BrainBOS® giúp bạn xây dựng các nội dung dưới dây:

  • Xây dựng thông điệp: TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Xây dựng TRIẾT LÝ KINH DOANH
  • Xây dựng mục tiêu 5 năm về mức độ TĂNG TRƯỞNG ĐẠT KỲ VỌNG của doanh nghiệp

Giải pháp cho doanh nghiệp chưa hoàn thiện tầm nhìn

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

CHUYÊN GIA TƯ VẤN TẦM NHÌN CỦA BRAINBOS

ThS. David Tan Nguyen

Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark
Tác giả sách Sức mạnh tăng trưởng - Ứng dụng mô hình BrainBOS®, Chủ tịch BrainGroup, GĐ Chiến lược BrainMark, Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế

ThS. Trương Anh Tú

Giám Đốc Phát triển Đối tác Kinh doanh – Tập đoàn Novaland
Kinh nghiệm trong lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh trên nền tảng kiến thức kinh doanh và marketing thực tiễn

ThS. Nguyễn Hữu Tuấn Anh

Chairman of GOD MAMA COMPANY
Hơn 20 năm kinh nghiệm Sales, Marketing tại các tập đoàn đa quốc gia - Tổng Giám đốc Công ty BrainValue

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS