Tư vấn xây dựng Văn hóa doanh nghiệp theo BrainCOC - BrainBOS

Tư vấn xây dựng Văn hóa doanh nghiệp theo BrainCOC

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi viết ra chỉ là câu khẩu hiệu, treo tường phòng họp hoặc trên web cho vui.

Sếp thì nói công ty có văn hoá nhưng nhân viên không hiểu đó là gì

Ứng xử hàng ngày của CBNV không thể hiện nét gì riêng của doanh nghiệp

Tinh thần, tư tưởng của CBNV thiếu điểm chung và không bắt nguồn từ hệ tư tưởng của công ty

Không thể hiện giá trị đạo đức cho đối tác khách hàng để tạo dựng uy tín thương hiệu

Nhân viên vô tình có nhiều hành động làm tổn thương uy tín công ty,…

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

“BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

 • Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đề ra."
 • Văn hóa là tài sản trường tồn, là nền móng của Ngôi nhà Quản trị BrainBOS®. Văn hóa doanh nghiệp thể hiện màu cờ sắc áo, những giá trị cốt lõi chung mà cả tập thể cán bộ nhân viên cùng theo đuổi. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là cách truyền thông hệ tư tưởng một cách bài bản, xuyên suốt từ ban lãnh đạo doanh nghiệp đến từng cán bộ nhân viên.

Ý NGHĨA CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • Là yếu tố chi phối hầu hết mọi tư duy, tinh thần, đạo đức của doanh nghiệp.
 • Văn hoá chi phối những thái độ, hành vi của toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.
 • Doanh nghiệp không có văn hóa rõ ràng giống như một con người không có định hướng cuộc đời.
 • Các công ty phát triển lớn mạnh đều có nền văn hóa doanh nghiệp vững chắc.
 • Doanh nghiệp có văn hoá sẽ có những quy tắc đạo đức để nói chuyện với thế giới bên ngoài.

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ở đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

QUY TRÌNH & NỘI DUNG TƯ VẤN

 • Xây dựng Hệ tư tưởng doanh nghiệp
 • Soạn lập Sổ tay Văn hóa
 • Thiết kế Sổ tay Văn hóa
 • Thiết kế công cụ truyền thông
 • Huấn luyện văn hóa,
 • Truyền thông văn hóa
 • Đánh giá tuân thủ văn hóa.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH

ThS. Lê Ngọc Hường

Chủ nhiệm Ban Đối ngoại Công ty Phú Mỹ Hưng
Hơn 17 năm đảm nhiệm công tác đối ngọai tại Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng - Hiện là Chủ nhiệm Phu My Hung Newsletter

ThS. Nguyễn Hữu Tuấn Anh

Chairman of GOD MAMA COMPANY
Hơn 20 năm kinh nghiệm Sales, Marketing tại các Tập đoàn đa quốc gia - Tổng Giám đốc Công ty BrainValue

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS

 • Xây dựng mục tiêu 5 năm về mức độ TĂNG TRƯỞNG ĐẠT KỲ VỌNG của doanh nghiệp