Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực BrainCOM - BrainBOS

Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực BrainCOM

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Đội ngũ của doanh nghiệp thiếu năng lực làm việc

Doanh nghiệp không hoạch định đội ngũ kế thừa

Không có chương trình đánh giá năng lực hàng năm

Không có lộ trình thăng tiến cho nhân viên

Không có hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của nhận viên

Tuyển dụng không đúng năng lực đáp ứng vị trí cộng việc

Đào tạo không có kế hoạch phù hợp với năng lực từng người.

Lương trả không theo năng lực và hiệu quả.

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

“BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra.”

Muốn cạnh tranh thành công trên thị trường trong và ngoài nước, các đơn vị kinh doanh cần nỗ lực thực hiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực một cách hữu hiệu. Đây là khâu then chốt, có khả năng giúp các doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh trong quá trình phát triển. doanh nghiệp cần có trong tay kết quả phân tích hiện trạng nguồn nhân lực và có chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài và bền vững.

QUY TRÌNH & NỘI DUNG TƯ VẤN

  • Chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực
  • Xây dựng AOP của Nhân sự hàng năm
  • Xây dựng hoàn chỉnh chương trình đội ngũ kế thừa
  • Triển khai chương trình đánh giá năng lực
  • Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
  • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năng lực
  • Định chuẩn chức danh và xây dựng lộ trình thăng tiến.

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ở đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

CHUYÊN GIA TƯ VẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH

ThS. Nguyễn Thế Đông

Nguyên Giám đốc Sản phẩm & Tiếp Thị của Microsoft Việt Nam.
Hơn 8 năm xuất nhập khẩu, giám sát tài chính, quản lý dự án tại tập đoàn viễn thông Siemens Đức

TS. Nguyễn Định

Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện & Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo.
Hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành HR, là chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện & Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo.

ThS. Lý Thái Bảo

Chuyên gia tư vấn và đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark
Hơn 9 năm kinh nghiệm ngành Sales & Marketing - Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS