VĂN HÓA DOANH NGHIỆP - NỀN MÓNG CHO PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TỒN - BrainBOS

Chia sẻ từ chuyên gia

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – NỀN MÓNG CHO PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TỒN

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị chuẩn mực về niềm tin, đạo đức, nguyên tắc, cách nhận thức, phương pháp tư duy, hành vi ứng xử được đưa ra thống nhất từ tư tưởng đến hành động trong toàn doanh nghiệp. Ở các tập đoàn, công ty lớn, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được chú trọng vì đó là sức mạnh tinh thần tạo nên một tập thể vững mạnh, một tài sản vô giá góp phần tạo nên sự khác biệt và trường tồn cho doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần xây dựng một nền tảng văn hóa vững chắc. Theo quan điểm của BrainBOS, nếu Tầm nhìn được ví như mái nhà thì Văn hóa chính là nền móng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, văn hóa đóng vai trò quyết định sự tồn tại lâu dài mỗi của doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thu hút nhân sự, tạo sự gắn kết và trung thành trong đội ngũ nhân sự. Tâm lý chung, ai cũng muốn làm việc cho những doanh nghiệp có danh tiếng, có môi trường làm việc tốt. Chính vì vậy, một doanh nghiệp có văn hóa tích cực sẽ thuận lợi hơn trong việc chiêu mộ và giữ chân người lao động.

Mặt khác, khi có văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp cho nhân viên thấy rõ được tầm nhìn, mục tiêu, định hướng, hoài bão của doanh nghiệp. Và đây cũng chính là cơ sở để nhân viên kết nối, tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp, góp phần tạo một môi trường làm việc thoải mái và lành mạnh. Ở đó mọi người được tôn trọng, chia sẻ, đùm bọc và yêu thương.

Văn hóa doanh nghiệp tích cực sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng trong công việc, là chất keo kết dính các thành viên trong doanh nghiệp. Từ đó giúp cho các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn, định hướng hành động. Khi nhân viên phải đối mặt với xu hướng xung đột tăng lên, cũng có nghĩa là ở đó văn hóa doanh nghiệp chưa được đề cao. Những tổ chức có văn hóa doanh nghiệp vững mạnh thường là những tổ chức hạn chế được xung đột trong nội bộ, vì ở đó nhân viên cùng hướng về mục tiêu chung của tổ chức và tạo ra hiệu suất làm việc cao.

Trích Sách “Sức mạnh tăng trưởng” – Tác giả: ThS. David Tan Nguyen – Giám Đốc chiến lược BrainMark Vietnam

Đăng ký nhận tin

Bài viết liên quan