Audio - BrainBOS

Audio books

BrainBOS®Audio Books – Bộ sách giúp doanh nghiệp thấu hiểu những khía cạnh khác nhau. Mỗi chương là mỗi thực trạng mà doanh nghiệp phải đối mặt. Hãy tự đặt mình là một chủ doanh nghiệp và cùng tìm hiểu những chia sẻ, hướng đi mới trong kinh doanh hiệu quả hơn.

sức mạnh tăng trưởng

NHỮNG TRẢI NGHIỆM QUẢN TRỊ THỰC TIỄN

Cuốn sách được viết bởi nhóm chuyên gia BrainBOS®, là những đúc kết tuyệt vời nhất của mô hình này dành cho doanh nghiệp của bạn. Cuốn sách gồm 9 chương chi tiết thể hiện các công cụ điều hành doanh nghiệp dễ dàng và hiệu quả.

 • Lời giới thiệu
 • Chương 1. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
 • Chương 2. TẦM NHÌN – MÁI NHÀ DOANH NGHIỆP
 • Chương 3. CẤU TRÚC – TRỤ ĐỠ THỨ NHẤT
 • Chương 4. SẢN PHẨM, SALES VÀ MARKETING – TRỤ ĐỠ THỨ HAI
 • Chương 5. CON NGƯỜI – TRỤ ĐỠ THỨ BA
 • Chương 6. HỆ THỐNG QUẢN LÝ – TRỤ ĐỠ THỨ TƯ
 • Chương 7. THỰC THI VÀ KIỂM SOÁT – TRỤ ĐỠ THỨ NĂM
 • Chương 8. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – NỀN MÓNG VỮNG CHẮC
 • Chương 9. HÀNH ĐỘNG NGAY, KẺO QUÁ MUỘN
 • Lời bạt