BrainMark tư vấn phương pháp BrainAOP cho ADI - BrainBOS

BrainMark tư vấn phương pháp BrainAOP cho ADI

Share on facebook

Ngày 13/8/2020, BrainMark chính thức khởi động dự án tư vấn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm – AOP theo mô hình tăng trưởng BrainBOS cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại & Phát triển Nông nghiệp ADI. Theo đó, BrainMark sẽ triển khai công cụ BrainAOP vừa được nâng cấp version mới từ tháng 02/2020 và là công cụ số A4 (Code: A4.02.2020) trong 10 công cụ của BrainBOS.

Ngay sau cuộc họp khởi động dự án, từ ngày 13 – 15/8/2020, ông Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc chiến lược BrainMark đã trực tiếp huấn luyện cho Ban giám đốc và đội ngũ quản lý của ADI về quy trình lập kế hoạch BrainAOP với các bước cơ bản: phân tích kết quả hoạt động của năm trước để nhận diện những tồn đọng và bài học kinh nghiệm; phân tích SWOT; hoàn thiện định hướng chiến lược cấp công ty, xây dựng mục tiêu công ty theo BSC; xây dựng mực tiêu ưu tiên của phòng ban; phân bổ mục tiêu; xây dựng chiến lược OGSM; xây dựng kế hoạch hành động và kế hoạch ngân sách. Đồng thời hướng dẫn các phòng ban cách thức và nội dung trình bày AOP trước Ban lãnh đạo công ty.

Tiếp theo đó, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Ban tư vấn BrainMark, các cấp quản lý của ADI đã cùng ngồi lại thực hành triển khai xây dựng mục tiêu và chiến lược hành động cho công ty cũng như phòng ban chức năng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm tài chính mới của công ty và chinh phục mục tiêu kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.


Đây là hợp đồng tư vấn thứ 2 BrainMark thực hiện cho ADI, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 10/2020.

ADI chính thức thành lập năm 2008, chuyên sản xuất kinh doanh giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, ADI hiện có 2 nhà máy, 3 chi nhánh ở Hà Nội, TP.HCM, Sơn La và sắp tới công ty sẽ mở thêm chi nhánh thứ 4 tại Thanh Hóa.

Đăng ký nhận tin

Bài viết liên quan