CÙNG GIẢI QUYẾT MỌI THẮC MẮC TẠI ĐÂY!

Diễn đàn BrainBOS

Diễn đàn BrainBOS

Tin tức nổi bật từ chuyên gia

Tin tức nổi bật từ chuyên gia

Leaders Talk - Câu chuyện thất bại #5: X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
Góc báo chí

Khép lại Hội thảo Leaders Talk Câu chuyện thất bại số 5 Xây dựng và phát triển thương hiệu ngày 22/07/2021

Vừa qua, ngày 22/7/2021 Hội thảo Online: Leaders Talk – Câu chuyện thất bại #5: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU do BrainBOS tổ chức qua nền tảng Online Zoom đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự tham dự của 2 trong 16 người đạt chứng nhận …

Hỏi - Đáp

Khép lại Hội thảo Leaders Talk Câu chuyện thất bại số 4 Phát triển sản phẩm ngày 08/07/2021

Vừa qua, ngày 08/7/2021 Hội thảo Online: Leaders Talk – Câu chuyện thất bại #4: Phát triển sản phẩm do BrainBOS tổ chức qua nền tảng Online Zoom đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự tham dự của 3 trong 16 người đạt chứng nhận chuyên gia BrainBOS …

Chuyên gia

Bà Phan Thị Thanh hà

Project Manager of BrainMark

Chuyên gia

ThS. Huỳnh Hữu Chuyên

Digital Tranformation Director of BrainTek

Hỏi - Đáp

Khép lại Leaders Talk Câu chuyện thất bại số 3 Tầm nhìn & Chiến lược Doanh nghiệp ngày 24/06/2021

Vừa qua, ngày 24/6/2021 Hội thảo Online: Leaders Talk – Câu chuyện thất bại #3: Tầm nhìn và Chiến lược doanh nghiệp do BrainBOS tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thảo với sự tham dự của 2 trong 16 người đạt chứng nhận chuyên gia BrainBOS …

Góc báo chí

“Sức mạnh tăng trưởng”: Cẩm nang điều hành của các CEO

Sức mạnh tăng trưởng – ứng dụng mô hình BrainBOS” là kết tinh của sự trải nghiệm thực tế sau hơn 20 năm làm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp của Th.S David Tan Nguyen – Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark. Sức mạnh tăng trưởng chứa đựng những …