Mentoring to Mastery - BrainBOS

XÂY DỰNG SỨC MẠNH LÂU DÀI CỦA ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC BẰNG CÁCH NÀO?

HÀNH TRÌNH TIẾP CẬN BRAINBOS

Cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu BrainBOS thông qua 4 cấp độ sau:

CẤP ĐỘ 1

Giới thiệu về BrainBOS

Sử dụng các tài nguyên miễn phí này để hiểu cơ bản về BrainBOS và làm quen với các khái niệm chính.

  • Tham gia các buổi hội thảo.

TẠI ĐÂY

  • Tải bộ công cụ BrainBOS.

TẠI ĐÂY

  • Tham khảo sách BrainBOS. 

TẠI ĐÂY

CẤP ĐỘ 2

Tìm hiểu Phần mềm quản lý

Tham gia đăng kí làm thành viên của Phần mềm quản lý BrainBOS để trang bị đầy đủ cho bản thân:

ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY

CẤP ĐỘ 3

Triển khai mô hình BrainBOS với các doanh nghiệp

Tham gia các khóa học chuyên sâu và hoàn thành chương trình đào tạo để trở thành chuyên gia BrainBOS.

TẠI ĐÂY

CẤP ĐỘ 4

Chuyên gia thông thái BrainBOS

 

 

BẠN CÓ PHẢI LÀ CHUYÊN GIA BRAINBOS TUYỆT VỜI KHÔNG?

Bạn đã sẵn sàng cho các thử thách và trở thành một chuyên gia BrainBOS hàng đầu hay chưa?