Elementor #10224 - BrainBOS

SỨC MẠNH TĂNG TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP TRƯỜNG TỒN

  • HỌC ONLINE 100%
  • ỨNG DỤNG THỰC TẾ
  • GIẢNG VIÊN - CHUYÊN GIA
có thể bạn đã biết

SỰ THẬT THẬT SỰ

79 000 Doanh nghiệp Việt Nam rút khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bênh. và theo thống kê của tờ The Economist vầ con đường của doanh nghiệp trong 10 năm đầu thanh lập

90%

PHÁ SẢN ở ngay năm đầu tiên

90%

PHÁ SẢN ở ngay năm đầu tiên

90%

PHÁ SẢN ở ngay năm đầu tiên

90%

PHÁ SẢN ở ngay năm đầu tiên

90%

PHÁ SẢN ở ngay năm đầu tiên

SỨC MẠNH TĂNG TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP TRƯỜNG TỒN

Trong quá trình tư vấn hơn 20 năm tại Việt Nam, BrainMark Vietnam nhận thấy nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chứ biết cách tạo sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp, chưa tạo lập được doanh nghiệp phát triển trường tồn

Nhằm giúp các cấp lãnh đạo và quản lý điều hành doanh nghiệp nhẹ nhàng hơn, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ sau covid và tạo lập doanh nghiệp trường tồn, Công ty BrainMark Vietnam tổ chức chương trình đào tạo: “Sức mạnh tăng trưởng cho doanh nghiệp trường tồn”

BẠN CÓ NÊN Ở ĐÂY CÙNG

NHỮNG LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Thời gian và tiền bạc để bạn tham gia chương trình đào tạo này chỉ thật có ích nếu bạn đang và sẽ là:

  • Lãnh đạo doanh nghiệp: CEO, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc
  • Cấp quản lý: Manager, Trưởng phòng chức năng
  • Lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp
BUSINESS POWER

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

ThS. David Tan Nguyen hiện đang là Chủ tịch BrainGroup , Giám đốc Chiến lược BrainMark Vietnam, tác giả cuốn sách “Sức mạnh tăng trưởng theo mô hình BrainBOS”….

 

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

 - Hiểu ứng dụng hiệu quả mô hình tăng trưởng BrainBOS

 - Tư duy tạo sức mạnh tăng trưởng từ bên trong doanh nghiệp

 - Tư duy điều hành hiện đại hoá doanh nghiệp.

 - Tư duy tạo lập doanh nghiệp trường tồn

GIẢNG VIÊN- CHUYÊN GIA​

ThS. DAVID TAN NGUYEN​

ThS. David Tan Nguyen hiện đang là Chủ tịch BrainGroup , Giám đốc Chiến lược BrainMark Vietnam, tác giả cuốn sách “Sức mạnh tăng trưởng theo mô hình BrainBOS”….

 

Ông điều hành hơn 500 dự án tư vấn về Phát triển Kinh doanh, BSC-KPI, Văn hoá doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cho hơn 58.000 học viên. Ngoài ra, Ông là chủ nhiệm các đề án tư vấn phát triển thương hiệu địa phương và thương hiệu mạnh doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của UBND các tỉnh, các Sở ngành của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng,…

Thạc sĩ David Tan Nguyen đã tham gia vào các dự án tư vấn và đào tạo cho các tập đoàn: Tập đoàn FPT, Tập đoàn VNG, Tập đoàn Long Thành, Tập đoàn Đồng Tâm, Tập đoàn Sao Mai, Tập đoàn Bitex, Vĩnh Hoàn, Roto Mentholatum, Dược Hậu Giang, Traphaco, Fiditour, Padanus, Givral, DKSH, Bristish Council, Tiger, Vinasoy, Thạch Bích, Bia Dung Quất, Ladophar, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn Phát Đạt, Tập đoàn Đất Xanh, Tập đoàn Nam Long, CityLand, Bản Việt, Ricon, Becamex TDC, Boho, SJC, Sài Gòn Food, Bột Giặt Lix, Việt Tiến, An Phước, Thái Tuấn, Belluni, Valentino Creations, Vietjet, HTV, Saigontel, VACS, Tập đoàn Việt An, TST Tourist, AST…

CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG

Thực tiễn đã chứng minh cho nội dung chương trình đào tạo đã giúp nhiều doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội trong nhiều năm qua