Kết quả thực tiễn - BrainBOS

KẾT QUẢ THỰC TIỄN

Các Doanh nghiệp đã ứng dụng thành công mô hình BrainBOS®

Hàng trăm doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc ứng dụng BrainBOS và họ đã thành công. Dưới đây là một vài câu chuyện từ các công ty đã đạt được mức tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận như mong đợi.

Image One

Zoup

Detroit Radiator

Brogan & Partners

Sachse Construction

ASI Asphalt, Inc

BRAINBOS - MỘT SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC CỦA BRAINMARK.

ĐĂNG KÍ  COACHING DOANH NGHIỆP TRONG 60 PHÚT TỪ CÁC CHUYÊN GIA ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.