Offline: Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh bằng phương pháp BrainAOP - BrainBOS

Offline: Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh bằng phương pháp BrainAOP

Share on facebook

[THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE TẠI HÀ NỘI]

BrainAOP (Brain Annual Operating Plan) là một trong mười công cụ quan trọng trong mô hình tạo Sức mạnh tăng trưởng™ BrainBOS. Với công cụ BrainAOP, Doanh nghiệp có thể định hướng mục tiêu, chiến lược thực hiện, kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách,… cho năm kinh doanh tiếp theo hiệu quả hơn.

Nhận thấy tính quan trọng trong công tác triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm tiếp theo, BrainMark tổ chức sự kiện Offline tại Hà Nội: Tư Vấn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Bằng Phương Pháp BrainAOP.

Đối tượng: các Anh/chị thành viên trong Câu lạc bộ HR – Chuyện nghề nhân sự

Thời gian: 21/11/2020

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Hình thức tham gia: Offline – Miễn phí

Nếu Doanh nghiệp của Anh/chị đang gặp phải những vấn đề:

  • Không có mục tiêu hoạt động rõ ràng;
  • Không có kế hoạch Nhân sự – Tài chính – Kinh doanh – Sản xuất – Cung ứng ,… kết nối với nhau;
  • Không có kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách;
  • Không đánh giá được hiệu quả làm việc của từng phòng ban, nhân viên;

Thì, thân mời các anh chị cùng tham gia sự kiện và chia sẻ rộng rãi đến các anh chị trong ngành để cùng nhân rộng phương pháp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhé!

Đăng ký nhận tin

Bài viết liên quan