ThS. Huỳnh Hữu Chuyên - BrainBOS

ThS. Huỳnh Hữu Chuyên

Digital Tranformation Director of BrainTek
Share on facebook

Ông Huỳnh Hữu Chuyên là người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số các doanh nghiệp Quốc tế và Việt Nam, trong các lĩnh vực khác nhau: ngân hàng, ô tô, bán lẻ, năng lượng, tiện ích, giải trí, giáo dục,….

Ông Chuyên từng tư vấn cho Airbus về RFI tới 14 đấu thầu: tích hợp / phân phối liên tục, tự động hóa trên Amazon WS và Quản lý cho VEOLIA Water trên Amazon Web Services

Ông đã tư vấn chuyển đổi số cho nhiều tổ chức như: Bộ tài chính Pháp, quỹ phòng hộ. Ông từng là Giám đốc phát triển kinh doanh của Cisco France. Hiện nay, ông đang giữ chức vụ Giám đốc chiến lược chuyển đổi số công ty CP BrainTek

TÌM HIỂU THÊM VỀ BRAINBOS®

Mô Hình BrainBOS®

Góc nhìn mới của Doanh nghiệp trong ứng dụng thực tiễn mô hình tăng trưởng BrainBOS®.

Công Cụ BrainBOS®

Sử dụng bộ công cụ BrainBOS® để củng cố sức mạnh cho 7 yếu tố trong doanh nghiệp

Liên Hệ BrainBOS®

Hãy liên hệ ngay hôm may để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp của bạn.