Xây dựng cấu trúc công ty và phòng ban (BrainCRS)​ - BrainBOS

Xây dựng cấu trúc công ty và phòng ban (BrainCRS)

DOANH NGHIỆP BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU

Nhân viên làm việc không hiệu quả

Đội ngũ làm việc chồng chéo, thiếu trách nhiệm

Chi phí hệ thống tăng cao

Nhân sự chỗ thừa, chỗ thiếu

Năng lực đội ngũ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc

Các phòng ban làm việc không đúng chức năng

Chưa có chiến lược công ty và từng chức năng

Cơ cấu tổ chức nặng nề không phát huy hiệu quả…

HƯỚNG RA CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

“BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

  • Chương trình tư vấn đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra."
  • BrainCRS là trụ đỡ quan trọng trong Ngôi nhà Quản trị BrainBOS®, gồm Cơ cấu tổ chức, Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, Định biên nhân sự, Mô tả công việc của từng vị trí chức danh. Việc tái cấu trúc sẽ giúp công ty hoàn thiện bộ máy quản lý và phối hợp giữa các phòng ban.

Giải pháp cho doanh nghiệp của bạn ờ đây

Chi tiết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp thành công

CHUYÊN GIA TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC CỦA BRAINBOS

ThS. Nguyễn Hữu Tuấn Anh

Chairman of GOD MAMA COMPANY
Hơn 20 năm kinh nghiệm Sales, Marketing tại các tập đoàn đa quốc gia - Tổng Giám đốc Công ty BrainValue

TS. Hồ Hán Dân

CEO, Công ty Quốc Dĩnh Cosmetics
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong Quản lý bán hàng & Marketing - CEO, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hải Long

ThS. Trương Anh Tú

Giám Đốc Phát triển Đối tác Kinh doanh – Tập đoàn Novaland
Kinh nghiệm trong lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh trên nền tảng kiến thức kinh doanh và marketing thực tiễn

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ BRAINBOS