Bà Phan Thị Thanh hà - BrainBOS

Bà Phan Thị Thanh hà

Project Manager of BrainMark
Share on facebook

Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực, Xây dựng hệ thống quản lý, Quản lý điều hành…

Bà có kinh nghiệm hoạch định và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống quản lý, hệ thống BSC-KPI, định giá chức danh, Lương 3P, xây dựng hệ thống đánh giá năng lực. Hiện bà là Trưởng phòng dự án và tham gia tư vấn các dự án tại BrainMark.
Bà tham gia tư vấn tái cấu trúc và xây dựng hệ thống cho các Công ty:Tập đoàn Long Thành, Bao bì Đồng Tiến, Bệnh viện Hùng Vương, Công ty CP Quốc tế Phong Phú, Công ty TNHH Phong Liên.

TÌM HIỂU THÊM VỀ BRAINBOS®

Mô Hình BrainBOS®

Góc nhìn mới của Doanh nghiệp trong ứng dụng thực tiễn mô hình tăng trưởng BrainBOS®.

Công Cụ BrainBOS®

Sử dụng bộ công cụ BrainBOS® để củng cố sức mạnh cho 7 yếu tố trong doanh nghiệp

Liên Hệ BrainBOS®

Hãy liên hệ ngay hôm may để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp của bạn.