BRAINMARK VIETNAM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH BRAINBOS CHO CIC GROUP - BrainBOS

BRAINMARK VIETNAM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH BRAINBOS CHO CIC GROUP

Share on facebook

Từ ngày 15/12 đến 17/12/2022, BrainMark Vietnam triển khai công tác báo cáo, đánh giá giai đoạn 1 cho dự án xây dựng hệ thống lương 3P (Brain3PS), hệ thống đánh giá năng lực (BrainCOM) và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (BrainKPI) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group).

– Brain3PS là hệ thống lương tiên tiến được xây dựng trên cơ sở thu nhập cá nhân phản ánh được 3 yếu tố: P1 (Position): Lương vị trí P2 (Person): Lương năng lực P3 (Performance): Lương hiệu quả. Brain3PS được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng, Công Bằng và Khuyến Khích mỗi thành viên phát huy hết khả năng sáng tạo nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

– BrainCOM là công cụ Đánh giá Năng lực, giúp doanh nghiệp bố trí đúng người và đúng việc. Khi áp dụng BrainCOM, doanh nghiệp sẽ dễ dàng tuyển dụng, đào tạo, trả lương năng lực và xây dựng lộ trình thăng tiến, đội ngũ kế thừa.

– BrainKPI/OKR là công cụ đánh giá hiệu quả, đo lường hiệu suất làm việc của đội ngũ. Qua công cụ này, người quản lý sẽ đo lường được năng lực của nhân viên một cách chính xác, khách quan, từ đó có thể đưa ra giải pháp tưởng thưởng phù hợp. Quản lý bằng BrainKPI/OKR luôn được xem là phương pháp quản lý khoa học và hiệu quả hiện nay, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.

Tại buổi báo cáo đánh giá, phía CIC Group đánh giá cao phương pháp của mô hình BrainBOS, đây là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng, mô hình ứng dụng này đã giúp cho đội ngũ nhân sự của CIC Group hiểu thêm phương pháp nhằm triển khai trong giai đoạn sắp tới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) được thành lập vào ngày 29/10/1992 với tên gọi là Công ty Khảo sát thiết kế có số vốn điều lệ ban đầu là 118 triệu đồng. Sau khi thực hiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp theo chủ trương cổ phần hoá của Chính phủ vào tháng 03/2006, CIC Group đã hoạt động với vốn điều lệ đăng ký 45 tỷ đồng, nay đã tăng lên hơn 952.5 tỷ đồng, trở thành một Tập đoàn lớn mạnh với 11 Công ty thành viên, liên kết.

BrainMark Vietnam.

Đăng ký nhận tin

Bài viết liên quan