CON NGƯỜI HAY ĐỘI NGŨ LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP? - BrainBOS

Chia sẻ từ chuyên gia

CON NGƯỜI HAY ĐỘI NGŨ LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA DOANH NGHIỆP?

Rất nhiều doanh nhân cho rằng, con người là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Theo chúng tôi, quan niệm đó không sai, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ, một đội bóng toàn ngôi sao, nhưng nếu cầu thủ nào cũng xem mình là giỏi nhất, không vì mục tiêu chung, không chịu phối hợp với nhau thì chắc chắn đó không phải là một đội bóng mạnh. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là sự kết nối, là sức mạnh của đội ngũ. Chính vì vậy mà theo chúng tôi, đội ngũ mới là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp.

Tất cả các tập đoàn thành công trên thế giới đều sở hữu một đội ngũ tuyệt vời. Đội ngũ của họ luôn tư duy, hành động vì mục tiêu chung, sống, “chiến đấu”, lao động không mệt mỏi để đạt được Tầm nhìn trong từng giai đoạn phát triển của tập đoàn.

Đội ngũ đoàn kết tạo một tập thể vững mạnh, thể hiện hùng hồn nhất màu cờ sắc áo của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là cơ sở để đội ngũ phát triển và trường tồn. Nếu một ngày có một nhân viên nào đó rời đi khỏi doanh nghiệp của bạn thì khi nhớ về nơi mình đã từng làm việc chắc chắn họ sẽ nhớ tới đội ngũ, văn hóa của doanh nghiệp bạn.

Trích Sách “Sức mạnh tăng trưởng” – Tác giả: ThS. David Tan Nguyen.

Đăng ký nhận tin

Bài viết liên quan