Mô hình BrainBOS - BrainBOS

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG BRAINBOS®

BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo sức mạnh tăng trưởng với 7 yếu tố then chốt (7 key components) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

7 yếu tố then chốt tạo nên giá trị của một doanh nghiệp

Tầm nhìn (BrainVIS): Tầm nhìn là “mái nhà” trong ngôi nhà quản trị BrainBOS®, bao gồm các nội dung và thông điệp liên quan đến sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, mục tiêu 5 năm. Bảng tầm nhìn thể hiện mong muốn của lãnh đạo doanh nghiệp và là đích đến của doanh nghiệp trong vòng 5 năm tới, làm định hướng cho tất cả cán bộ nhân viên trong công ty.
Cấu trúc (BrainCRS): Là trụ đỡ quan trọng trong ngôi nhà quản trị BrainBOS® bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, định biên nhân sự, mô tả công việc của từng vị trí chức danh. Việc tái cấu trúc sẽ giúp công ty hoàn thiện bộ máy quản lý và phối hợp giữa các phòng ban.
Sản phẩm (BrainPSM): Là trụ đỡ thứ hai trong ngôi nhà quản trị BrainBOS® bao gồm việc phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị trường, phân khúc khách hàng, định vị thương hiệu, phát triển sản phẩm, định giá sản phẩm, chiến lược phân phối đến chiến lược truyền thông. Khắc phục điểm yếu trong công tác Sales & Marketing, đáp ứng mong đợi của lãnh đạo doanh nghiệp.
Con người (BrainCOM): Đội ngũ mang tính quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần bố trí đúng người và đúng việc vào trong công ty của bạn. Đúng người nghĩa là con người phù hợp với văn hóa của công ty, đúng việc nghĩa là con người có năng lực phù hợp với công việc được giao. Muốn vậy doanh nghiệp cần sử dụng hệ thống đánh giá năng lực để có giải pháp phát triển nguồn nhân lực.  
Hệ thống (BrainSOP): Hệ thống quản lý là trụ đỡ thứ tư trong ngôi nhà quản trị BrainBOS® bao gồm chính sách, quy định, quy trình, hệ thống kinh doanh, hệ thống nhân sự, BSC – KPI, lương 3P,… Các công cụ này được tích hợp nhằm mang lại sự đơn giản trong quá trình điều hành, nhân tăng hiệu suất cho doanh nghiệp.
Thực thi (BrainAUD): thực thi tốc độ, kiểm soát toàn diện là trụ đỡ cuối cùng quyết định hiệu quả triển khai của chiến lược kinh doanh, khắc phục điểm yếu của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay.
Văn hóa (BrainCOC): Văn hóa là trường tồn, là nền móng của ngôi nhà quản trị BrainBOS®. Văn hóa doanh nghiệp thể hiện màu cờ sắc áo, những giá trị cốt lõi chung mà cả tập thể cán bộ nhân viên theo đuổi. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là mang một hệ tư tưởng mới xuyên suốt từ lãnh đạo doanh nghiệp đến cán bộ nhân viên.
"Không bao giờ là dễ dàng trong kinh doanh, nhưng nếu bạn chịu tìm hiểu thì BrainBOS® là một mô hình mang lại SỨC MẠNH TĂNG TRƯỞNG™ không giới hạn, để việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn."
David Tan Nguyen

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CHO
DOANH NGHIỆP

Đo lường hiệu quả vận hành của Doanh nghiệp bằng 7 yếu tố then chốt

TÌM HIỂU VỀ BRAINBOS®

Quy trình BrainBOS®

Mô hình được triển khai theo quy trình bài bản giúp Doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả.

Công cụ BrainBOS®

Bộ công cụ được nghiên cứu thực tiễn nhằm giúp doanh nghiệp bứt phá trong kinh doanh.

Liên hệ BrainBOS®

Hãy liên hệ ngay hôm nay để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bạn.