ThS. Lê Thị Thanh Tuyền - BrainBOS

ThS. Lê Thị Thanh Tuyền

Deputy Director of BrainMark
Share on facebook

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, quản lý điều hành, tư vấn xây dựng chiến lược cho nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Bà từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc nhân sự tại các doanh nghiệp như: Mega Life Sciences, Công ty TNHH Tropicdane, American Standard, Sonion, Giám đốc nhân sự châu Á,..
Bà Tuyền chịu trách nhiệm lập kế hoạch và kiểm soát nhân lực, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, quản lý tiền lương và phúc lợi, quan hệ lao động, đào tạo và phát triển nhân viên. Xây dựng thành công một hệ thống phân cấp công việc phân loại tất cả các vị trí.
Ngoài ra, bà Tuyền thường xuyên tổ chức các chương trình xây dựng đội ngũ hàng năm giúp cải thiện mối quan hệ giữa các lực lượng bán hàng và hậu cần.

TÌM HIỂU THÊM VỀ BRAINBOS®

Mô Hình BrainBOS®

Góc nhìn mới của Doanh nghiệp trong ứng dụng thực tiễn mô hình tăng trưởng BrainBOS®.

Công Cụ BrainBOS®

Sử dụng bộ công cụ BrainBOS® để củng cố sức mạnh cho 7 yếu tố trong doanh nghiệp

Liên Hệ BrainBOS®

Hãy liên hệ ngay hôm may để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp của bạn.