ThS. Trần Thị Thu Trang - BrainBOS

ThS. Trần Thị Thu Trang

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing Dược - Pharmacy Channel Manager, Merck Vietnam
Share on facebook

Kinh nghiệm làm việc

  • 2016- hiện tại – Pharmacy Channel Marketing Manager, Merck Vietnam
  • 2010 – 2016 – Giám Đốc quản lý nhãn hàng , Sanofi-Aventis VN
  • 2006 – 2010 – Giám Đốc Phát triển sản phẩm mới , Sanofi-Aventis VN
  • 2001 – 2006 – Giám đốc Nghiên cứu Thị Trường, Sanofi-Aventis VN
  • 2008 – 2010 – Bà Tốt nghiệp Thạc Sỹ tại Đại Học Sorbone Paris chuyên ngành Marketing.

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Bà chịu trách nhiệm về nghiên cứu thị trường, đưa ra những định hướng thị trường kịp thời cho Ban Giám Đốc cũng như đội ngũ kinh doanh của Sanofi Vietnam, từng chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới, thay thế những sản phẩm đang suy thái, làm phong phú hơn cho danh mục sản phẩm, là tiền đề tăng trưởng của công ty.
  • Bà đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các dự án lớn với bác sĩ chuyên ngành, với dược sĩ và trực tiếp với người tiêu dùng.
  • Bà hiện là Giảng viên chương trình đào tạo Marketing Dược phẩm tại BMG Business Training.

TÌM HIỂU THÊM VỀ BRAINBOS®

Mô Hình BrainBOS®

Góc nhìn mới của Doanh nghiệp trong ứng dụng thực tiễn mô hình tăng trưởng BrainBOS®.

Công Cụ BrainBOS®

Sử dụng bộ công cụ BrainBOS® để củng cố sức mạnh cho 7 yếu tố trong doanh nghiệp

Liên Hệ BrainBOS®

Hãy liên hệ ngay hôm may để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp của bạn.