Tiến sĩ Thiên Sanh Đại - BrainBOS

Tiến sĩ Thiên Sanh Đại

Share on facebook

Tiến sĩ Đại có hơn 30 năm kinh nghiệm và nắm giữ vị trí lãnh đạo cao cấp trong các tập đoàn trong và ngoài nước: Tập đoàn Thiên Thanh, Tập đoàn Mai Linh, Tập đoàn giáo dục Quốc Tế Âu – Mỹ, Tập đoàn ôtô Trường Hải …. Ông là nhà chiến lược, nhà quản trị tổ chức và là một “kiến trúc sư” trong các giao dịch thương mại hàng tỷ đô la cho các tập đoàn kinh tế tư nhân tại nhiều quốc gia trong suốt 30 năm qua.

Tiến sĩ Thiên Sanh Đại là Thành viên Hội đồng Chuyên gia BrainBOS, bên cạnh đó, ông giảng dạy MBA tại các trường Đại học và giảng viên các chương trình đào tạo doanh chủ tại Việt Nam.

Tiến sĩ Thiên Sanh Đại nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Cambridge (Anh), tốt nghiệp MBA tại Đại học Ambai (Mỹ) và Chứng nhận đào tạo liên bang chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế của Đại học California (Mỹ).

TÌM HIỂU THÊM VỀ BRAINBOS®

Mô Hình BrainBOS®

Góc nhìn mới của Doanh nghiệp trong ứng dụng thực tiễn mô hình tăng trưởng BrainBOS®.

Công Cụ BrainBOS®

Sử dụng bộ công cụ BrainBOS® để củng cố sức mạnh cho 7 yếu tố trong doanh nghiệp

Liên Hệ BrainBOS®

Hãy liên hệ ngay hôm may để được đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp của bạn.