PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPIs BỆNH VIỆN THEO MÔ HÌNH BRAINBOS - BrainBOS

BỆNH VIỆN CÓ THỰC SỰ CẦN

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC BSC-KPI

Đánh giá hiệu quả là phương pháp giúp Bệnh viện ghi nhận năng lực của từng vị trí trong bệnh viện. Không có KPI Bệnh viện rất khó ghi nhận năng lực làm việc bằng kết quả cụ thể. KPI là công cụ giúp cho nhân viên nhận rõ mình còn yếu ở điểm nào, để tự cải tiến, hoàn thiện bản thân. Hệ thống KPI mang những ý nghĩa sau:

 • Là công cụ Đánh giá hiệu quả công việc.
 • Là phương pháp ghi nhận năng lực công việc.
 • Là phương pháp cải tiến công việc.
 • Là phương pháp để tưởng thưởng nhân viên.
 • Là cách quản lý để mang lại niềm vui cho nhân viên.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khóa học giúp Ban Lãnh đạo/ Quản lý Bệnh viện và Phòng khám:

 • Hiểu được phương pháp xây dựng hệ thống BSC-KPI.
 • Biết được cách xây dựng các tiêu chí đánh giá KPI.
 • Xây dựng được các form biểu đánh giá KPI cho Bệnh viện/khoa phòng/cá nhân.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Ban Lãnh đạo Bệnh viện/ Phòng khám
 • Cấp Quản lý, Trưởng phòng chức năng
Hình thức
ONLINE QUA ZOOM
Phương pháp
ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Học phí
1.000.000 VND

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phần 1: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BRAINKPI
 • Xác định mục tiêu Bệnh viện theo BSC.
 • Xây dựng bảng BSC-KPIs cho Bệnh viện.
 • Hướng dẫn cách xây dựng mục tiêu cho từng khoa phòng.
 • Hướng dẫn cách thức phân bổ chỉ tiêu cho cá nhân từng nhân viên.
Phần 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ BSC-KPIs
 • Tìm hiểu form biểu mẫu BSC – KPIs.
 • Xây dựng BSC-KPIs cho Bệnh viện, khoa phòng.
 • Xây dựng bảng KPIs cho cá nhân nhân viên.
Phần 3: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPIs
 • Hướng dẫn xây dựng BSC – KPIs cho Bệnh viện.
 • Hướng dẫn xây dựng BSC – KPIs cho khoa phòng.
 • Hướng dẫn xây dựng KPIs cho cá nhân nhân viên.
 • Quy chế đánh giá hiệu quả công việc.
Phần 4: TỔNG KẾT VÀ GIÁI ĐÁP CÁC CÂU HỎI

GIẢNG VIÊN

THS. DAVID TAN NGUYEN​​

Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark Vietnam

ThS. David Tan Nguyen – Giám đốc Chiến lược BrainMark Vietnam, tác giả cuốn sách “Sức mạnh tăng trưởng theo mô hình BrainBOS”….

Ông điều hành hơn 500 dự án tư vấn về Phát triển Kinh doanh, BSC-KPI, Văn hoá doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cho hơn 58.000 học viên. Ngoài ra, Ông là chủ nhiệm các đề án tư vấn phát triển thương hiệu địa phương và thương hiệu mạnh doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của UBND các tỉnh, các Sở ngành của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng,…

Thạc sĩ David Tan Nguyen đã tham gia vào các dự án tư vấn và đào tạo cho các tập đoàn: Tập đoàn FPT, Tập đoàn VNG, Tập đoàn Long Thành, Tập đoàn Đồng Tâm, Tập đoàn Sao Mai, Tập đoàn Bitex, Vĩnh Hoàn, Roto Mentholatum, Dược Hậu Giang, Traphaco, Fiditour, Padanus, Givral, DKSH, Bristish Council, Tiger, Vinasoy, Thạch Bích, Bia Dung Quất, Ladophar, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn Phát Đạt, Tập đoàn Đất Xanh, Tập đoàn Nam Long, CityLand, Bản Việt, Ricon, Becamex TDC, Boho, SJC, Sài Gòn Food, Bột Giặt Lix, Việt Tiến, An Phước, Thái Tuấn, Belluni, Valentino Creations, Vietjet, HTV, Saigontel, VACS, Tập đoàn Việt An, TST Tourist, AST…

ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG

GIẢI PHÁP ĐƯỢC LỰA CHỌN BỞI

BrainMark Vietnam là đơn vị triển khai độc quyền mô hình tạo sức mạnh tăng trưởng BrainBOS đến từ Hoa Kỳ dành cho ngành y tế nhằm giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng quản lý, đưa hệ thống chăm sóc sức khoẻ lên một tầm cao mới, lấy người bệnh làm trung tâm.

ĐĂNG KÝ HỌC