PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DÀNH CHO BỆNH VIỆN - BrainBOS

BỆNH VIỆN CÓ THỰC SỰ CẦN

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Con người quyết định sự tăng trưởng của Bệnh viện. Đồng thời, đây cũng là yếu tố luôn khiến hầu hết các lãnh đạo Bệnh viện đau đầu nhất, làm sao bố trí đúng người đúng việc. Để giải quyết vấn đề này, Bệnh viện cần xây dựng Hệ thống Đánh giá năng lực. Hệ thống Đánh giá năng lực được xem là đỉnh cao trong quản trị nguồn nhân lực, giúp cho Bệnh viện:

 • Tuyển dụng đúng người đúng việc, Trả lương công bằng theo thị trường, Thăng tiến và xây dựng đội ngũ kế thừa,…
 • Giúp Nhân viên phát huy hết tài năng để đóng góp cho sự phát triển của Bệnh viện.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Lãnh đạo Bệnh viện
 • Giám đốc/Trưởng Khoa /Phó phòng ban của Bệnh viện
 • Phòng Tổ chức cán bộ và Kế hoạch tổng hợp

Thông tin khóa học

Thời lượng
01 buổi, 3 giờ/buổi
Thời gian
14h00-17h00
Ngày học
Thứ 4, ngày 13/09/2023
Học phí
1.500.000đ/học viên
Hình thức
Online qua Zoom

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khóa học giúp Ban Lãnh đạo/ Quản lý Bệnh viện và Phòng khám:

 • Hiểu rõ về lợi ích của hệ thống đánh giá năng lực trong Bệnh viện
 • Nắm vững quy trình đánh giá năng lực
 • Hướng dẫn phương pháp xây dựng Từ điển năng lực đặc thù dành cho Bệnh viện
 • Hướng dẫn phương pháp xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực Nhân viên

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Năng lực và ý nghĩa của hệ thống năng lực trong Bệnh viện
 • Khái niệm hệ thống năng lực trong Bệnh viện
 • Ý nghĩa của hệ thống năng lực trong quản trị Bệnh viện
 • Yếu tố cấu thành năng lực
 • Quy trình đánh giá năng lực:
      – Xây dựng Từ điển năng lực
      – Xây dựng Khung năng lực
      – Đánh giá năng lực
      – Phân tích năng lực
2. Phương pháp xây dựng từ điển Năng lực dành cho Bệnh viện
 • Phân biệt Từ điển năng lực và Khung năng lực
 • Phương pháp soạn từ điển năng lực đặc thù của Bệnh viện
 • Nguyên tắc soạn từ điển năng lực: “Kid”
 • Cấu trúc từ điển năng lực dành cho Bệnh viện
      – Năng lực chung (cốt lõi)
      – Năng lực chuyên môn
      – Năng lực quản lý
      – Năng lực bổ trợ (kỹ năng)
3. Các bước xây dựng Khung năng lực
 • 05 bước xây dựng Khung năng lực
    – Xác định danh mục cho Khoa / Phòng
    – Xác định danh mục theo từng vị trí
    – Xác định điểm tiêu chuẩn năng lực
    – Xác định số lượng năng lực đánh giá
    – Xây dựng phiếu đánh giá năng lực
4. Đánh giá năng lực
 • Đánh giá năng lực cấp Quản lý
 • Xây dựng tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí
 • Phân tích kết quả năng lực
 • Đánh giá năng lực từng nhân viên của Khoa/phòng ban theo hệ thống chuẩn
5. Ứng dụng năng lực
 • Ứng dụng năng lực trong phỏng vấn lựa chọn ứng viên phù hợp
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển năng lực Nhân viên
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa
 • Biểu mẫu xây dựng hệ thống Năng lực

GIẢNG VIÊN

THS. DAVID TAN NGUYEN​​

Chủ tịch BrainGroup, Giám đốc Chiến lược BrainMark Vietnam

ThS. David Tan Nguyen – Giám đốc Chiến lược BrainMark Vietnam, tác giả cuốn sách “Sức mạnh tăng trưởng theo mô hình BrainBOS”….

Ông điều hành hơn 500 dự án tư vấn về Phát triển Kinh doanh, BSC-KPI, Văn hoá doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cho hơn 58.000 học viên. Ngoài ra, Ông là chủ nhiệm các đề án tư vấn phát triển thương hiệu địa phương và thương hiệu mạnh doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của UBND các tỉnh, các Sở ngành của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng,…

Thạc sĩ David Tan Nguyen đã tham gia vào các dự án tư vấn và đào tạo cho các tập đoàn: Tập đoàn FPT, Tập đoàn VNG, Tập đoàn Long Thành, Tập đoàn Đồng Tâm, Tập đoàn Sao Mai, Tập đoàn Bitex, Vĩnh Hoàn, Roto Mentholatum, Dược Hậu Giang, Traphaco, Fiditour, Padanus, Givral, DKSH, Bristish Council, Tiger, Vinasoy, Thạch Bích, Bia Dung Quất, Ladophar, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn Phát Đạt, Tập đoàn Đất Xanh, Tập đoàn Nam Long, CityLand, Bản Việt, Ricon, Becamex TDC, Boho, SJC, Sài Gòn Food, Bột Giặt Lix, Việt Tiến, An Phước, Thái Tuấn, Belluni, Valentino Creations, Vietjet, HTV, Saigontel, VACS, Tập đoàn Việt An, TST Tourist, AST, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, Bệnh viện Nhi đồng 2, Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, Hệ thống phòng khám Ái Nghĩa…

ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG

GIẢI PHÁP ĐƯỢC LỰA CHỌN BỞI

BrainMark Vietnam là đơn vị triển khai độc quyền mô hình tạo sức mạnh tăng trưởng BrainBOS đến từ Hoa Kỳ dành cho ngành y tế nhằm giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng quản lý, đưa hệ thống chăm sóc sức khoẻ lên một tầm cao mới, lấy người bệnh làm trung tâm.

Ngày
Giờ
Phút
Giây

ĐĂNG KÝ HỌC